Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Wojska Polskiego 63

16-503 Krasnopol

Dziennik Elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Elektroniczny

Harmonogram zwrotów do biblioteki

Harmonogram i zasady zwrotu podręczników, książek do biblioteki szkolnej.

1. Podręczniki szkolne należy zwracać w wyznaczonych dniach i godzinach.

2. Podręczniki mogą być zwrócone przez rodziców lub uczniów, w obecności których nauczyciel bibliotekarz sprawdzi kompletność zwracanego zestawu. Jeżeli stwierdzony zostanie brak jakiegoś egzemplarza oddający powinien w jak najkrótszym czasie donieść brakujący egzemplarz lub zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora zwrócić kwotę zakupu podręcznika na konto szkoły.

3. Zwrot podręczników powinien nastąpić z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności zalecanych w czasie kwarantanny.

4. Razem z podręcznikami mogą być zwracane książki wypożyczone z biblioteki szkolnej.

5. Podręczniki szkolne poddane zostaną zalecanej kwarantannie, dlatego prosimy o nie odkładanie zwrotu podręczników na inny termin.

6. Wykaz podręczników dla klas I-III i IV-VIII znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Rodzice.

7. Uczniowie klas I-III zwracają jedynie ostatnie części zestawu (Szkolni Przyjaciele cz. III, cz. IV; Szkolni Przyjaciele. Matematyka cz. II; język angielski)

8. Harmonogram:

 

L.p. klasa data godziny
1 oddział przedszkolny i klasy 0a i 0b 15 czerwca (tylko książki wypożyczone z biblioteki) 8.00 – 11.00
2 Ia i Ib 19 czerwca 8.00 – 11.00
3 II 19 czerwca 11.00 – 14.00
4 IIIa i IIIb 23 czerwca 8.00 – 11.00
5 IV 23 czerwca 11.00 – 14.00
6 Va i Vb 24 czerwca 8.00 – 11.00
7 VIa i VIb 24 czerwca 11.00 – 14.00
8 VII 25 czerwca 8.00 – 11.00
9 VIII 16 czerwca 8.00 – przed przystąpieniem do egzaminu ósmoklasisty

Poprzedni

Następny