Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Wojska Polskiego 63

16-503 Krasnopol

Dziennik Elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Elektroniczny

Zdalna szkoła +

Gmina Krasnopol w dniu 11.09.2020r. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dotyczącą realizacji projektu pn. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach umowy uzyskano dofinansowanie w wysokości 54 999,84 zł, stanowiące 100% kosztów projektu. Środki zostaną przekazane na zakup 21 laptopów wraz z akcesoriami dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu, dając możliwość uczniom wykluczonym cyfrowo uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach zdalnej edukacji.

Wartość projektu: 54 999,84 PLN Współfinansowanie ze środków UE: 54 999,84 PLN

Poprzedni

Następny