XVI rocznica nadania imienia naszej szkole

Od 23 maja 2005r. Szkoła Podstawowa w Krasnopolu nosi imię Jana Pawła II. Przy wejściu do budynku przypomina o tym pamiątkowa tablica z sentencją:

„Młodzież i dzieci są przyszłością świata,

są przyszłością Narodu i Kościoła,

są tą przyszłością, oni młodzi ludzie,

ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę,

o Kościół, o naród cały.”

Na holu umieszczono gabloty: ze sztandarem, dokumentami potwierdzającymi nadanie szkole imienia Jana Pawła II i tekstem hymnu Polski oraz szkoły „Żyjemy by być…”. Znajduje się tu także pamiątkowy gwóźdź z VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę i fragment szaty papieskiej podarowany przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Znajdują się tu również pamiątki ze spotkań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i pielgrzymek Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w których nasza szkoła bierze udział od 2007 roku.  W 2006 roku obok szkoły zasadzono Dąb szypułkowy ofiarowany przez leśników z nasiona żołędzia poświęconego przez Jana Pawła II. W bibliotece szkolnej można znaleźć filmy a także książki autorstwa Jana Pawła II lub poświęcone jego postaci. Przed pandemią COVID-19 klasy I-III uczestniczyły w Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym z okazji dnia dziecka w Ełku a dzieci przystępujące do I Komunii świętej odwiedzały sanktuarium w Studzienicznej.

W roku szkolnym 2004/2005 po raz pierwszy powołano uczniów do pocztu sztandarowego. Prowadzona jest też pamiątkowa kronika pocztów sztandarowych, Patrona szkoły i szkolna kolekcja obrazków z Janem Pawłem II. Na parterze i I piętrze znajdują się hasła z papieskich pielgrzymek do Polski. Szkoła jest także organizatorem i uczestnikiem wielu różnorodnych apeli, konkursów poświęconych Patronowi Szkoły. Gazetki informacyjne lub pamiątkowe na temat  Papieża Polaka znajdują się w świetlicy, bibliotece, salach lekcyjnych i na korytarzach.

Poprzedni

Następny