Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Wojska Polskiego 63

16-503 Krasnopol

Dziennik Elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Elektroniczny

HISTORIA SZKOŁY

Wybrane daty z dziejów szkolnictwa w Krasnopolu

1792 – Zostaje otwarta pierwsza szkoła w Krasnopolu, która liczy 37 uczniów.

Okres zaborów – Nieliczna grupa dzieci pobiera naukę czytania i pisania po polsku u osób prywatnych (bez przygotowania pedagogicznego). Istnieje też szkoła legalna z rosyjskim językiem wykładowym.

Do 1915 – około 40-oro dzieci uczy się w trzech klasach. Budynek szkolny mieści się w miejscu obecnie znajdującego się górnego drewnianego budynku szkoły. Przy szkole jest mieszkanie dla nauczyciela dwa pokoje z kuchnią. Uczy jeden nauczyciel – Nowicki, a później Gawędzka.

I Wojna Światowa – Przebywający w budynku Rosjanie doprowadzają do jego ruiny.

1919 – Organizuje się jednoklasową szkołę o jednej sile nauczycielskiej w wynajętym lokalu. Uczy w niej Urbanowicz, a po nim Budziejkówna.

15.08.1922 – Rozpoczyna pracę w szkole pani Janina Kranicka i Antonina Kulwińska. W I i II klasie zbiera się 90-oro dzieci w wieku od 8 do 16 lat, a w klasach III i IV około 50-oro.

1922 – Zapada decyzja i rozpoczyna się realizacja budowy nowej szkoły.

01.09.1925 – Rozpoczyna pracę pan Stanisław Marcinkiewicz.

25.11.1925 – Zostaje oddany do użytku nowy budynek szkolny. Trzy sale są przepełnione po 60 – 65 dzieci w każdej. Wprowadza się obowiązek szkolny.

1926/27 – Pracują 4 siły nauczycielskie. Do pracy przybywa Józef Gałecki. Otwiera piątą klasę.

1928 – Najstarszą klasą jest klasa VI.

1929 – Dyrektorem szkoły drogą konkursu zostaje Piotr Szwarc. Od tej chwili pracują 4 siły nauczycielskie wykwalifikowane: pani Kranicka, pani Kulwińska-Marcinkiewicz oraz panowie: Marcinkiewicz i Szwarc i dwie panie bez kwalifikacji: Kucharczykówna i pani Jagłowska. Otwiera się klasę VII. Wynajmuje się jedną izbę lekcyjna u sąsiada Brzoziewskiego. Mieszkanie nauczycielskie po stronie południowo-zachodniej przerabia się na klasę. Dobudowuje się jedną klasę od strony północno-wschodniej. W ten sposób powstaje 5 izb lekcyjnych.

1937 – Zaczyna się budowę nowego budynku, w którym planuje się urządzenie sali gimnastycznej i przedszkola.

28.10.1939 – Budynek szkolny zajmują Niemcy. Uczą się w nim dzieci volksdeutschów, głównie z Klejw.

1941 – W obozie koncentracyjnym Mauthauzen-Guzen ginie kierownik szkoły, Piotr Szwarc.

1940/44 – Nieliczne grupy dzieci korzystają z tajnego nauczania.

26.10.1944 Do pracy wraca Janina Kranicka i organizuje naukę w swym prywatnym mieszkaniu. Budynek szkolny chwilowo nie nadaje się do pracy.

01.12.1944 – Do pracy przybywają: Antonina Marcinkiewicz, Irena Jurkówna i Il. Szeliga. Organizuje się klasy IV-V dla 207 dzieci.

01.08.1945 – Powraca Stanisław Marcinkiewicz.

1945/46 – Szkoła liczy 232 uczniów w sześciu klasach. Dla dzieci przerośniętych stosowało się ciągi.

1946/47 – W sześciu klasach jest 223-oje dzieci. Mianowana zostaje młoda nauczycielka Janina Sadowska (później Lewandowska).

1947/48 – Jest 216 uczniów. Stanisław Marcinkiewicz rozpoczyna studia zaoczne. 6 uczniów z klasy VII zdaje do szkół średnich.

1948/49 – W szkole powstaje Spółdzielnia Uczniowska. Szkoła otrzymuje 30 nowych ławek, 5 stolików, 3 tablice, 4 szafy i wieszaki. Biblioteka szkolna liczy 340 książek.

1949/50 – Kierownikiem szkoły zostaje Janina Kranicka. Otwarto kursy dla analfabetów. 19 uczniów dostaje się do szkół średnich.

1950/51 – Położono nowy dach na budynku szkoły. Dzieci dochodzą aż z Krasnego, Romanowiec, Łumbi i Jeglińca.

1951 – Z dyplomem Instytutu Pedagogicznego – Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego do pracy powraca Stanisław Marcinkiewicz i przejmuje obowiązki kierownika szkoły.

1953 – Kierownikiem szkoły zostaje Zygmunt Filipowicz.

01.02.1956 – Obowiązki kierownika przejmuje Leon Ludorf.

01.09.1957 – Kierownik szkoły – Leon Ludorf organizuje i otwiera Szkołę Przysposobienia Rolniczego.

12.09.1958 – Kierownictwo szkoły obejmuje Walentyna Wysocka.

09.1959 – Rok szkolny w pierwszej klasie rozpoczyna Łucja Rutkowska (Kierowska) – późniejsza dyrektorka Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.

01.09.1960 – Do pierwszej klasy zaczyna uczęszczać Stanisław Krzywicki, późniejszy dyrektor Gimnazjum w Krasnopolu.

22.09.1961 – Ponownie kierownikiem zostaje Leon Ludorf.

01.09.1967 – Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Krasnopolu zostaje Benigna Paciukanis.

06.1968 – Obowiązuje ośmioletnia szkoła podstawowa. Pierwszy raz mury szkoły opuszczają uczniowie klas ósmych.

09.1969 – Rok szkolny w pierwszej klasie rozpoczyna Alicja Wysocka (Paciukanis) późniejsza dyrektorka Szkoły Podstawowej im. JP II w Krasnopolu oraz Robert Razin – późniejszy nauczyciel naszej szkoły.

09.1970 – Naukę w pierwszej klasie rozpoczyna Jolanta Łucznik-Kęcka (Łucznik) późniejsza nauczycielka naszej szkoły.

09.1971 – Rok szkolny w pierwszej klasie rozpoczyna Marzena Karpowicz (Kierowska) późniejsza nauczycielka naszej szkoły.

09.1972 – Rok szkolny w pierwszej klasie rozpoczyna Lucyna Sutuła (Żynda) późniejsza nauczycielka naszej szkoły.

1974 – Dobudowuje się przy dolnym budynku nową klasopracownie, kuchnię, a mieszkanie państwa Wysockich adoptuje się na świetlicę szkolną. Na działce biologicznej tworzy się otwartą salę biologiczną.

1975 – Adoptuje się budynek łaźni miejskiej na pracownie techniki, wzbogacając szkołę o jedną izbę lekcyjną.

09.1975 – Rok szkolny w pierwszej klasie rozpoczyna Renata Razin (Karłowicz) późniejsza nauczycielka naszej szkoły.

01.09.1976 – Kierownik szkoły – Benigna Paciukanis zostaje przemianowana na Gminnego Dyrektora Szkół, a Alfreda Trejnowska i Leokadia Ciupińska zostają zastępcami Gminnego Dyrektora pełniąc jednocześnie obowiązki kierownicze Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.

1978 – Do pracy ze szkoły w Krasnem przychodzi Zofia Krzywicka.

09.1978 – Rok szkolny w pierwszej klasie rozpoczynają Małgorzata Kisłowska (Siedzieniewska) i Beata Sosnowska, późniejsze nauczycielki naszej szkoły.

1979 – Odchodząca na emeryturę Leokadia Ciupińska przekazuje swe obowiązki Zofii Razin.

1980 – Na emeryturę odchodzi Janina Lewandowska – nauczycielka w klasach I-IV oraz biologii i plastyki. Pani Lewandowska rozpoczęła pracę jako nauczycielka w styczniu 1946 r. w Bolciach za Wiżajnami. Od września 1946 r. przez dwa lata pracowała w Krasnopolu. Potem podjęła pracę na dwa lata w pobliskim Krasnem, aby ponownie już do emerytury (1980r.) pozostać nauczycielką w SP w Krasnopolu. Zapamiętała się jako nauczyciel biologii i plastyki.

1982 – Na emeryturę odchodzi Leon Ludorf – nauczyciel techniki oraz chemii. Pracę swą rozpoczynał w 1948 r. w Publicznej Szkole Powszechnej w Budzie Ruskiej. Od 1949 r. był Kierownikiem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Maćkowej Rudzie. Od 1955 r. był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Daniłowcach, gm. Giby. Następnie przez pół roku sprawował funkcję kierownika Internatu w Technikum Mechanicznym w Suwałkach. Od 01.02.1956 r. do 14.12.1958sprawował funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Krasnopolu. W 1957 r. zorganizował jedyną w powiecie Szkołę Przysposobienia Rolniczego. W latach 1960 1967 ponownie pełnił funkcje kierownika Szkoły w Krasnopolu. W latach 1967- 1970 – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Skustelach. W latach 1970- 1982 – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Krasnopolu. W roku 1974 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

1982 – Na emeryturę odchodzi Walentyna Wysocka – nauczycielka klas I-IV oraz geografii.

1984 – Dyrektorem Szkoły zostaje Alfreda Trejnowska.

1984 – Przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu powstaje Gminny Inspektorat Oświaty i Wychowania, którego inspektorem zostaje Benigna Paciukanis do półrocza 1985 r., a zastępcą Zofia Razin.

09.1985 – Inspektorem Oświaty zostaje Bożena Szczuko, a zastępcą Leokadia Kowalska.

1985 – Na emeryturę odchodzi Halina Cieślukowska – nauczycielka j. polskiego. Zaczęła swą pracę w Wykowie pow. Koleński, po roku podjęła pracę w miejscowości Tyszki Łabno, po następnym roku w Kumelsku, po kolejnym roku w Smolanach, gdzie przepracowała kilka lat. Kolejnymi placówkami oświatowymi był Głuszyn i kilka Mikołajewo. W 1964 r. podejmuje pracę w Krasnopolu aż do emerytury.

1985 – Na emeryturę odchodzi Benigna Paciukanis – dyrektor szkoły, Gminny Inspektor Oświaty i Wychowania oraz nauczycielka historii. Pracę swą podjęła w 1952 r. w Łachach gm. Turośl. W latach 1954-1967 pracowała w Krasnem gm. Krasnopol, a następnie w Szkole Podstawowej w Krasnopolu jako jej dyrektor.

1986 – Na emeryturę odchodzi Zofia Krzywicka – nauczycielka nauczania początkowego. Pracę rozpoczynała w 1949 r. w Zelwie. Od 1953 r. pracowała w Publicznej Szkole Powszechnej w Budzie Ruskiej, a od 1973 r. w szkole w Remieńkiniu. W 1977 r. była zatrudniona w szkole w Krasnem, a od 1978 r. w Krasnopolu.

1986 – Na emeryturę odchodzi Anna Puczyłowska – nauczycielka nauczania specjalnego. Pracę swą zaczynała w 1956 roku w Iwaniszkach. Po 3 latach podjęła pracę w Górze. W latach 1961-1967 pracowała w Aleksandrowie. W latach 1967 – 1971 w Głuszynie, a od 1971 aż do przejścia na emeryturę w Krasnopolu.

16.02.1987 – Zastępcą Inspektora Oświaty zostaje Leokadia Kowalska.

09.1987 – Rok szkolny w pierwszej klasie rozpoczyna Justyna Żuryńska (Żynda) późniejsza nauczycielka naszej szkoły.

1988 – Likwiduje się boisko równając teren pod budowę nowej szkoły.

1988 – Następuje rozbiórka pracowni technicznej położonej na terenie przyszłej budowy szkoły. 10 klas uczy się w 7 izbach lekcyjnych.

1990 – Likwidacja Inspektoratów Oświaty.

1990 – Wprowadza się powszechne nauczanie religii do szkół.

1991 – Zostaje  poszerzona skala ocen. Dodano ocenę 1 (niedostateczną) i ocenę 6 (celującą).

1991 – Dyrektorem szkoły zostaje Łucja Rutkowska.

1991 – Na emeryturę odchodzi Halina Pomian – nauczycielka matematyki i geografii.

1995 – Na emeryturę odchodzi Zofia Razin – nauczycielka języka rosyjskiego, pedagog szkolny.

1999 – Na emeryturę odchodzi Alfreda Trejnowska – pracę podjęła w 1966 r. w Maćkowej Rudzie. Od 1972 r. pracowała w Krasnopolu ucząc m.in. biologii. W latach 1984-1991 była dyrektorem szkoły w Krasnopolu. W następnych latach była nauczycielką nauczania początkowego.

01.1999 – Szkoła otrzymuje 10 komputerów w ramach programu Ministerstwa Edukacji – „Internet w każdej gminie”. Z powodu braku lokum w budynku szkolnym – pracownia komputerowa zostaje otwarta w udostępnionej Sali OSP.

01.04.1999 – Stanisław Krzywicki zostaje powołany na pierwszego dyrektora Gimnazjum w Krasnopolu.

01.09.1999 – Następuje uroczyste otwarcie roku szkolnego w nowo otwartym budynku Szkoły Podstawowej i utworzonego Gimnazjum w Krasnopolu.

2000 – Na emeryturę odchodzi Tadeusz Paszkiewicz – nauczyciel muzyki

2000 – Na emeryturę odchodzi Halina Fejfer – nauczycielka j. polskiego. Pracę swą zaczynała w 1963 roku w Jodeliszkach. Po 4 latach przeszła do pracy w Krasnowie. Po kolejnych 4 latach podjęła pracę w Skustelach, a po dwóch latach już do emerytury pracowała w Krasnopolu.

03.09.2001 – Zostaje oddane do użytku drugie skrzydło szkoły.

06.2004 – Na emeryturę odchodzi matematyk – Tadeusz Wasilewski. Na jego miejsce zatrudniona zostaje Beata Sosnowska.

23.05.2005 – Szkoła Podstawowa w Krasnopolu otrzymuje imię Jana Pawła II.

01.09.2005 – Dyrektorem Szkoły zostaje Grażyna Ogórkis.

12.2005 – Początek budowy sali gimnastycznej.

18.05.2006 – Szkoła otrzymuje 11 komputerów + 1 komputer przenośny w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Pracownie komputerowe dla szkół”. Pracownia współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2006 – Na emeryturę odchodzi Łucja Rutkowska – dyrektor szkoły, nauczycielka matematyki.

24.11.2006Umiera w wieku 82 lat pan Leon Ludorf – były wieloletni dyrektor oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej  w Krasnopolu. Na emeryturę odszedł w 1982 roku.

14.05.2007 – Następuje uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej.

08.01.2008 – Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową przeznaczoną na potrzeby biblioteki szkolnej – „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych” – w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

20.06.2008Na emeryturę odchodzi pani Zofia Bujnowska; katechetka. Jej miejsce zajmuje Mirosław Żukowski.

30.06.2008 – Na emeryturę odchodzi sekretarka szkolna pani Celina Siedzieniewska.

29.04.2009 – W wieku 82 lat umiera pani Walentyna Wysocka – Wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krasnopolu.

06.10.2009 – Przy szkole zostaje otwarte Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

31.08.2011 – W wyniku reorganizacji z pracy odchodzi pani Zenobia Karłowicz – dotychczasowy pedagog Gimnazjum.

31.09.2011 – W wyniku reorganizacji szkół pan Stanisław Krzywicki zostaje odwołany z funkcji dyrektora Gimnazjum.

01.09.2011 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum przestają funkcjonować jako odrębne szkoły.  Powołany zostaje Zespół Szkół w Krasnopolu, którego dyrektorem zostaje pani Grażyna Ogórkis,  a z-cą dyr. pani Dorota Korzun.  Do klasy „0” uczęszcza 40 uczniów, do szkoły podstawowej – 143 uczniów,  a do gimnazjum – 136 uczniów z całej gminy. Do Szkoły Podstawowej zaczynają również uczęszczać uczniowie ze zlikwidowanej  Szkoły Podstawowej w Maćkowej Rudzie.

29.06.2012 – Po 34 latach pracy w szkole w Krasnopolu odchodzi na emeryturę pan Stanisław Krzywicki – nauczyciel wychowania fizycznego, a od 01.09.1999 r. do 31.08.2011 r. dyrektor Gimnazjum w Krasnopolu.

06.2012 – Sklepik uczniowski zaprzestaje swojej działalności. Prowadzony był od roku 1948.  Wypracowane zyski w ostatnich latach przeznaczane były na działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego.

02.09.2013 –  Pani Justyna Żuryńska odchodzi na roczny urlop wychowawczy. Na ten czas zastępuje ją pani Małgorzata Huszcza.

01.09.2014 – Zostają zatrudnione nauczycielki klasy I i klasy „0” – p. Renata Korzeniecka i p. Wiesława Rydzewska.

12.2014 –  Za halą sportową do użytku szkolnego zostaje oddany nowy plac zabaw dla dzieci.

wiosna 2015 – Wykonano z kostki polbrukowej parking wokół hali sportowej oraz drogę dojazdową do szkoły od strony zachodniej. Jednocześnie postawiono znaki zakazu wjazdu oraz słupki na dotychczasowej drodze zabezpieczające przed wjazdem. Odcięto i usunięto około metrowy pas asfaltu od płotu p. Sieradzkiej zawężając ścieżkę – dojście do szkoły.

31.08.2015 – W ramach redukcji etatów zostają zwolnieni z pracy nauczyciele: Dorota i Rafał Jaczewscy- n-le j. niemieckiego i j. polskiego, Iwona Przekopska – n-l świetlicy, Iwona Wasilewska – n-l j. polskiego i sztuki. Dorota Jaczewska pracowała w szkole od 2010 r., Rafał Jaczewski od 1998 r., Iwona Wasilewska od 2000 r. Jednocześnie do klasy I zatrudniona zostaje p. Anna Zawadzka.

 10.2015 – Na dachu hali sportowej zamontowano panele słoneczne.

jesień 2015 – Z posesji starej szkoły, od strony bramy wjazdowej wycięto kolejną, trzecią ponad stuletnią lipę. Następuje powolne wyniszczanie zespołu parkowego naszej miejscowości. Od roku 2000 wycięto: akację i kasztanowiec (55 lat), modrzew (40 lat), 3 morwy przedwojenne, oraz 5 brzóz (75 lat).

11.2015 – Od listopada każdy nauczyciel otrzymał laptopa, a szkoła oprócz tradycyjnego dziennika papierowego sukcesywnie wprowadza dziennik elektroniczny. Rodzice od tej pory po zalogowaniu się mogą kontrolować postępy swych dzieci w nauce. 

02.2016 – Pani Justyna Żuryńska odchodzi na urlop wychowawczy. Na ten czas zastępuje ją pani Monika Karłowicz,  a od 01.09.2016 r. p. Teresa Cichanowicz.

23.02.2016 – W pokoju nauczycielskim zastąpiono kilkunastoletnią wysłużoną kserokopiarkę nowym sprzętem. auczyciele mogą zarówno kserować jak i drukować materiały niezbędne do lekcji.

04.2016 – Zostaje przez gminę zakupiony używany autobus do dowożenia uczniów do szkoły – Mercedes Vario.

31.08.2016 – Po ośmiu latach pracy w charakterze pomocy sprzątającej odchodzi na emeryturę pani Regina Siergiej.

01.09.2016 – Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II zostaje Alicja Wysocka, jej zastępcą – Teresa Ludorf. Od tego roku szkolnego jedyną formą dziennika lekcyjnego jest dziennik elektroniczny. Na emeryturę odchodzi pani Bożena Korsakowska. W latach 1984-1986 była nauczycielką w Szkole Podstawowej  w Mikołajewie. Od maja 1986 r. do końca roku szkolnego 1987 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Romanowcach. Od 01.09.1987 r. do emerytury była nauczycielka biologii, a potem przyrody i informatyki w Szkole Podstawowej w Krasnopolu.

23.06.2017 – Ostatni rok funkcjonowania trzyletniego gimnazjum. W trzech klasach uczyło się 75 uczniów. Od września ostatnie dwa roczniki gimnazjalne będą funkcjonowały przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu.

04.09.2017 – Klasa VI z poprzedniego roku szkolnego kontynuuje naukę w klasie VII, a za rok w klasie VIII. Średni wiek nauczycieli w Krasnopolu wynosi 47,5 roku, a średni staż pracy to 22,5 roku. Tak duży staż pracy wynika z tego, że wydłużono nauczycielom wiek przejścia na emeryturę.

12.2017 – Zostaje rozebrany budynek starej szkoły – „Na dołku”. Wybudowany został w czasie II Wojny Światowej  przez Niemców. Dokończony po wojnie. Funkcjonował jeszcze po przeniesieniu szkoły do nowego budynku  w 1999 roku. Znajdowały się tam pomieszczenia trzech sal lekcyjnych z jedną rozbieraną ścianą. Wtedy większa sala wraz ze sceną służyła do organizacji uroczystości szkolnych. Od 1974 roku pomieszczenie to służyło jako sala gimnastyczna. Oprócz tej sali znajdowały się tam również pomieszczenia – mieszkanie nauczycielki p. Wysockiej wraz z rodziną, kuchnia i pomieszczenie dla woźnej. Po wyprowadzce p. Wysockich pomieszczenie to pełniło rolę stołówki i świetlicy szkolnej. W 1974 roku do istniejącego drewnianego budynku dobudowano od północy nową kuchnię i jedną salę lekcyjną. Każde pomieszczenie było ogrzewane jednym lub kilkoma piecami kaflowymi. Od południowej strony tego budynku znajdowało się małe boisko wybetonowane społecznie w latach 70-tych przez  rodziców i ich dzieci w czynie społecznym. Latem pełniło rolę boiska koszykowego, a zimą często lodowiska. Wylewanie lodowiska dokonywał i opiekę nad nim sprawował p. Stanisław Krzywicki. Ferie zimowe zawsze upływały wśród radości uczniów na tym obiekcie. Przez kilka kolejnych lat lodowisko było nawet oświetlane po zmroku latarniami.

jesień 2017 – W ramach projektu szkoła otrzymuje pierwszy monitor multimedialny i kolejną tablicę multimedialną.

luty 2018 – Nowy autobus szkolny marki mercedes zastępuje wysłużonego Żaczka.

maj 2018 – Zainstalowano całodobową kamerę z podglądem na plac zabaw.

13.05.2018 – W wieku 90 lat umiera pani Zofia Krzywicka, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły. Na emeryturę odeszła w roku 1986.

31.08.2019 – Przestają funkcjonować gimnazja w Polsce i wraca ośmioklasowy system szkół podstawowych. W czerwcu mury naszej szkoły opuszcza ostatnia klasa gimnazjum.

04.2019 – Rozpoczynają się prace nad budową stadionu sportowego.

04.2019 – Wybucha ogólnopolski strajk nauczycieli.

03.02.2020 – Z nowym sprzętem komputerowym wznawia działalność druga pracownia komputerowa w naszej szkole.

12.03.2020 – W całej Polsce zawiesza się zajęcia edukacyjne z powodu pandemii koronawirusa (Covid-19). Nauczanie powszechnie przybiera nową formę kształcenia zdalnego. Nauczyciele i uczniowie porozumiewają się poprzez internet i telefonię komórkową. Szeroką falą wkracza w szkolną rzeczywistość szkoła wirtualna.

1.09.2020 – Rozpoczęcie roku szkolnego w trybie stacjonarnym, ale z obostrzeniami sanitarnymi. Praca szkół obwarowana jest dodatkowymi przepisami związanymi z rozprzestreniającym sie wirusem Covid-19.

26.10.2020 – Starsi uczniowie wszystkich szkół w Polsce wracają do zdalnego nauczania. W grudniu do tego trybu pracy dołączają uczniowie klas I-III.

4.01.2021 – 17.01.2021 – Wszystkie szkoły w Polsce mają ferie ziomowe w ujednoliconym, przyspieszonym terminie zaraz po zimowej przerwie świątecznej.

Opracowanie do roku 2012: Robert Razin

Uzupełnienie oraz opracowanie od roku 2018: Beata Sosnowska

Struktura szkoły

Oddział Przedszkolny

Hala sportowa i stadion szkolny

Patron

Dokumenty

Kontakt i sekretariat