Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Wojska Polskiego 63

16-503 Krasnopol

Dziennik Elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Elektroniczny

Patron szkoły
Home Patron szkoły

Ślady Jana Pawła II w naszej szkole

Szkoła Podstawowa nosi imię Jana Pawła II od 23 maja 2005r. Przy wejściu do budynku znajduje się pamiątkowa tablica z sentencją:

„Młodzież i dzieci są przyszłością świata,

są przyszłością Narodu i Kościoła,

są tą przyszłością, oni młodzi ludzie,

ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę,

o Kościół, o naród cały.”

Na holu umieszczono gabloty: ze sztandarem, dokumentami potwierdzającymi nadanie szkole imienia Jana Pawła II i tekstem hymnu Polski oraz szkoły „Żyjemy by być…”. Znajduje się tu także pamiątkowy gwóźdź z VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę i fragment szaty papieskiej podarowany przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza. W 2006 roku obok szkoły zasadzono Dąb szypułkowy ofiarowany przez leśników z nasiona żołędzia poświęconego przez Jana Pawła II. W szkole funkcjonuje Sala Patrona, w której umieszczono filmy a także książki autorstwa Jana Pawła II lub poświęcone jego postaci. Znajdują się tu również pamiątki ze spotkań Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i pielgrzymek Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w których nasza szkoła bierze udział od 2007 roku. Klasy I-III uczestniczą w Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym z okazji dnia dziecka w Ełku a dzieci przystępujące do I Komunii świętej odwiedzają sanktuarium w Studzienicznej. Organizowane są również spływy kajakowe Czarną Hańczą-Szlakiem Papieskim.

W roku szkolnym 2004/2005 po raz pierwszy powołano uczniów do pocztu sztandarowego. Prowadzona jest też pamiątkowa kronika pocztów sztandarowych, Patrona szkoły i szkolna kolekcja obrazków z Janem Pawłem II. Tradycją stało się wręczanie na pamiątkę uczniom podczas ślubowania klas I książki na temat Patrona.

Szkoła jest także organizatorem i uczestnikiem wielu różnorodnych konkursów poświęconych Patronowi Szkoły. Gazetki informacyjne lub pamiątkowe poświęcone papieżowi Polakowi znajdują się w świetlicy, bibliotece, salach lekcyjnych i na korytarzach.

Biografia Jana Pawła II

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem imienia – Lolek. Był chłopcem bardzo utalentowanym i usportowionym. Regularnie grał w piłkę nożną  oraz jeździł na nartach. Bardzo ważnym życia Karola były wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy Wadowic. W większości wycieczek towarzyszył mu ojciec.

Jego matka zmarła 13 kwietnia 1929 roku, w wieku 45 lat. Trzy lata później, w 1932 r., zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat Edmund, brat Karola. Choroba zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

Od września 1930 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką. Już w tym wieku, według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara.

 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą. Wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku. W pierwszym roku studiów Karol przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie. Czas od października 1938 do lutego 1941 roku to okres wytężonej nauki Karola na studiach, spotkań grupy literackiej, a także tworzenia własnej poezji. Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. W 1942 i 1943, jako reprezentant krakowskiej społeczności akademickiej, udawał się do Częstochowy, by odnowić śluby jasnogórskie.

Wojna odebrała Karolowi Wojtyle możliwość kontynuowania studiów, zaczął więc pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W tym okresie Karol związał się też z organizacją podziemną „Unia”, powiązaną ze środowiskiem katolickim, która starała się między innymi ochraniać zagrożonych Żydów.

Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, który swoje pierwsze przedstawienie wystawił 1 listopada 1941. Rozstanie Wojtyły z teatrem nastąpiło nagle w roku 1942, gdy postanowił on studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu.

16 listopada 1946 roku alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza, 2 listopada neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum (teraz Papieski Uniwersytet w Rzymie). Przez okres studiów zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 roku ukończył studia z dyplomem summa cum laude. Pod kierunkiem wytrawnego teologa, dominikanina Reginalda Garrigou-Lagrange’a napisał pracę doktorską pt. Zagadnienia wiary u świętego Jana od Krzyża, jednak z powodu braku funduszy na wydanie jej drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany dopiero w Polsce.

W lipcu 1984 roku, na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w    parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety. Od tego momentu rozpoczął się dla młodego księdza okres wycieczek i podróży z młodzieżą po Polsce. W marcu 1949 roku Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Tam też założył mieszany chorał gregoriański.

  W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Umbrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28 września 1958 roku w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami byli biskupi Franciszek Jop i Bolesław Kominek. W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji.

30 grudnia 1963 roku Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 roku został nominowany na kardynała. 29 czerwca 1967 roku otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 18:44.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza „Słowiański papież”. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.

W dniu 13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie papieża poddano bardzo ciężkiej sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu Matki Bożej. Wyraził to słowami:

Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę.

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. Papież wszędzie powierzał wiernych Matce Bożej, nawiedzał sanktuaria narodowe, dokonywał beatyfikacji i kanonizacji, udzielał sakramentów świętych. Spotykał się też z przywódcami państw, królami i książętami, szefami największych organizacji międzynarodowych oraz z biskupami, członkami Episkopatów, kapłanami, siostrami zakonnymi, zakonnikami, z członkami organizacji kościelnych, odwiedzał ludzi chorych, starych i najuboższych. Przyjmowany był z najwyższymi honorami w pałacach królewskich, tłumy witały go w najuboższych dzielnicach wielkich aglomeracji miejskich Ameryki Łacińskiej, był gościem żyjących w buszu plemion indiańskich i afrykańskich szczepów. Z uwagą słuchano jego wystąpień na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i w haskim Trybunale Sprawiedliwości. Skutecznie występował w roli mediatora zwaśnionych narodów, burzył podstawy totalitarnych systemów. Spotykał się z ludźmi niepełnosprawnymi i więźniami. Na wspólną modlitwę z Ojcem Świętym spieszyły również miliony młodych. Niezwykle ważne były też spotkania z przedstawicielami innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, a także przedstawicielami religii niechrześcijańskich. Nie było też papieskiej podróży, podczas której brakowałoby polskich akcentów i polskich pielgrzymów.

Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Jego długoletnie zmagania z chorobą i starością były osobistym przykładem głoszonych na ten temat poglądów, w których podkreślał godność ludzkiego cierpienia i odnosił je do męki Chrystusa. 13 maja 1992 roku papież ustanowił nawet Światowy Dzień Chorego. Nagłe pogorszenie zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9665. dniu swojego pontyfikatu. Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II o godzinie 21.37, ale elektrokardiogram wyłączono dopiero po 20 minutach od tej chwili. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu. 7 kwietnia 2005 roku został opublikowany testament Jana Pawła II.

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 roku. Trumnę z prostych desek z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) ustawiono wprost na rozłożonym na bruku placu św. Piotra dywanie. Mszy świętej koncelebrowanej przez kolegium kardynalskie i patriarchów katolickich Kościołów wschodnich przewodniczył dziekan kolegium, kardynał Joseph Ratzinger. Uczestniczyło w niej na placu św. Piotra ok. 300 tysięcy wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni islamscy i żydowscy. Wielu zgromadzonych na uroczystości ludzi miało ze sobą transparenty z włoskim napisem santo subito („święty natychmiast”), przy pomocy których postulowali uznanie Jana Pawła II świętym „z woli ludu” i niezwłocznie. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln Polaków. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII. Procesji z trumną przewodniczył kardynał kamerling, Eduardo Martinem Somalo. W złożeniu trumny uczestniczyli jedynie najbliżsi współpracownicy papieża, arcybiskupi Stanisław Dziwisz i Piero Marini.

Po śmierci papieża, wielu duchownych przedstawicieli Watykanu, a także wielu wiernych oraz w mass-mediach zaczęto dodawać mu nowy przydomek nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Przydomek ten pojawił się po raz pierwszy w homilii wygłoszonej przez kardynała Angelo Sodano w czasie żałobnej mszy na placu św. Piotra w niedzielę 3 kwietnia 2005 roku oraz w publikacjach Tygodnika powszechnego. Również nowy papież, Benedykt XVI, rozpoczął swoje wystąpienie od słów: „Po wielkim papieżu Janie Pawle II…”. 13 maja 2005 roku papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Od momentu zezwolenia na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł Sługi Bożego. Formalnie proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem procesu został polski ksiądz Sławomir Oder.

Od roku 2005, kiedy to szkole nadano imię Jana Pawła II
w Sali Patrona i bibliotece gromadzone są wydania książkowe i materiały audiowizualne
poświęcone postaci Wielkiego Polaka.

Hymn Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Słowa: uczniowie i nauczyciele szkoły
Muzyka: Mirosław Żukowski
„Żyjemy by być”
Jan Paweł II Papież
Ogromne serce miał
Patronem szkoły został
I nam nadzieję dał.
        Ref. Żyjemy by być
        Jesteśmy by żyć
        A miłość niech wciąż
        Rośnie w nas
        Naucza nas Bóg
        Jak wśród życia dróg
        Przekraczać nadziei próg.
Krasnopol takie miejsce
Gdzie o Nim pamięć trwa
Na wschodnim krańcu Polski
Papieża każdy zna.
          Ref. Żyjemy by ………
I choć niewielu z nas
Ścisnęło Jego dłoń
To dziś jest taki czas
By przed Nim chylić skroń.
          Ref. Żyjemy by  …….
On z okna nieba patrzy
I prosi Boga by
Miał wszystkich nas w opiece
Do końca naszych dni.
           Ref. Żyjemy by …….
Kochany Ojcze Święty
Bóg zapłać wielkie Ci
Żeś drogę nam ukazał
Co w niebios wiedzie drzwi.
           Ref. Żyjemy by  ……
A my uczniowie Twoi
Dziś zapewniamy Cię
Będziemy razem kroczyć
Do Boga zbliżać się.
           Ref. Żyjemy by  …..
Skład Pocztu Sztandarowego 2019/2020

Opiekun: P. Mirosław Żukowski

 1. Jakub Sosnowski
 2. Marta Rynkiewicz
 3. Karolina Zakarzecka

 

 1. Mateusz Romanowski
 2. Martyna Baluta
 3. Nicol Olechna
2018/2019

Opiekun:  P. Mirosław Żukowski

 1. Jakub Sosnowski
 2. Martyna Grzymkowska
 3. Weronika Staniszewska

 

 1. Kacper Karłowicz
 2. Edyta Grygoruk
 3. Dominika Puczyłowska
2017/2018

Opiekun: P. Mirosław Żukowski

 1. Jakub Sosnowski
 2. Weronika Staniszewska
 3. Martyna Grzymkowska

 

 1. Jakub Dąbrowski
 2. Edyta Grygoruk
 3. Dominika Puczyłowska
2016/2017

Opiekun: P. Mirosław Żukowski

 1. Przemysław Bobrowski
 2. Martyna Grzymkowska
 3. Weronika Staniszewska

 

 1. Jakub Pietrzak
 2. Dominika Puczyłowska
 3. Edyta Grygoruk
2015/2016

Opiekun: P. M. Żukowski, P. Katarzyna Niemkiewicz-Koneszko

 1. Dominik Abramowicz
 2. Klaudia Jankowska
 3. Aleksandra Kęsek

 

 1. Paweł Kisiel
 2. Weronika Czarnecka
 3. Gabriela Maciejko
2014/2015

Opiekun: P. Mirosław Żukowski, P. Małgorzata Kisłowska, P. Lucyna Sutuła

 1. Paweł Alboszta
 2. Gabriela Lewończyk
 3. Julia Świacka

 

 1. Krzysztof Alboszta
 2. Sandra Olszewska
 3. Aleksandra Popławska
2013/2014

Opiekun: P. Mirosław Żukowski, P. Małgorzata Kisłowska, P. Lucyna Sutuła

 1. Miłosz Jodzis
 2. Patrycja Baluta
 3. Weronika Karłowicz

 

 1. Kuba Motulewicz
 2. Katarzyna Stolarska
 3. Julia Staniszewska
2012/2013

Opiekun: P. Mirosław Żukowski, P. Małgorzata Kisłowska

 1. Karol Daniłowicz
 2. Iza Korenkiewicz
 3. Monika Siemienkiewicz

 

 1. Patryk Bobrowski
 2. Dominika Romanowska
 3. Anna Winiewicz
2011/2012

Opiekun: P. Tomasz Wołkowycki, P. Małgorzata Kisłowska

 1. Michał Rydzewski
 2. Kinga Hołdyńska
 3. Aleksandra Kęcka

 

 1. Marcin Alboszta
 2. Katarzyna Żukowska
 3. Paulina Sosnowska
2010/2011

Opiekun: P. Katarzyna Niemkiewicz-Koneszko, P. Iwona Przekopska,

 1. Rafał Jaczewski
 2. Dawid Paszkowski
 3. Anna Klepacka
 4. Wioletta Leszczyńska

 

 1. Bartłomiej Wiśniewski
 2. Sylwia Andruszkiewicz
 3. Klaudia Daniłowicz
2009/2010

Opiekun:  P. Krystyna Wodecka, P. Katarzyna Niemkiewicz-Koneszko,

 1. Rafał Jaczewski
 2. Maciej Ślązak
 3. Magdalena Mikłaszewicz
 4. Diana Ambrosiewicz

 

 1. Łukasz Bartosiewicz
 2. Urszula Chałko
 3. Sylwia Siemienkiewicz
2008/2009

Opiekun: P. Tomasz Wołkowycki, P. Małgorzata Kisłowska

 1. Konrad Krzywicki
 2. Anita Wojciechowska
 3. Izabela Rydzewska

 

 1. Rafał Ćwikliński
 2. Joanna Stolarska
 3. Gabriela Wiśniewska
2007/2008

Opiekun: P. Małgorzata Kisłowska, P. Tomasz Wołkowycki

 1. Konrad Pietrzak
 2. Daria Ślązak
 3. Karolina Hołdyńska

 

 1. Michał Wiśniewski
 2. Klaudia Czarniecka
 3. Karolina Leonowicz
2006/2007

Opiekun: P. Małgorzata Kisłowska, Małgorzata Sobocińska

 1. Kamil Kisłowski
 2. Magdalena Sutuła
 3. Klaudia Razin

 

 1. Marek Rydzewski
 2. Kinga Stefańska
 3. Joanna Witkowska
2005/2006

Opiekun: P. Małgorzata Sobocińska, P. Leokadia Kowalska

 1. Patryk Przekopski
 2. Martyna Ślązak
 3. Karolina Sobocińska
2004/2005

Opiekun: P. Beata Sosnowska

 1. Marcin Świacki
 2. 2.Paulina Ludorf
 3. Agata Stachurska

 

 1. Przemysław Ćwikliński
 2. Agata Ogórkis
 3. Emilia Staniszewska