Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Wojska Polskiego 63

16-503 Krasnopol

Dziennik Elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Elektroniczny

Egzamin ósmoklasisty

Informacja dla uczniów i rodziców klasy VIII

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w  roku szkolnym 2019/2020

W szkołach podstawowych

W terminie głównym 1. język polski – 16 czerwca 2020, godz. 9.00
2. matematyka – 17 czerwca 2020, godz. 9.00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020, godz. 9.00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu 2020 r.:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Poprzedni

Następny