Nowe zasady funkcjonowania biblioteki

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej

w dn. 25.05.2020r. – 07.06.2020r.

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy korzystający z biblioteki szkolnej.

  1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (nauczyciel, uczeń, rodzic, pracownik szkoły – rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
  2. Na drzwiach wejściowych do szkoły i bibliotecznych oraz na stronie internetowej szkoły i Facebooku umieszczona zostaje informacja o:

–  maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej (ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego)

– organizacji trybu pracy dostosowanej do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej (godziny otwarcia biblioteki na czas konsultacji dla klasy VIII w dniach 25.05. – 07.06. 2020r.: PONIEDZIAŁEK  7:45 – 12:45 i CZWARTEK 7:45 – 12:45)

  1. Mając na uwadze fakt, że na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin a na tekturze i papierze do 24  godzin, zwracane książki nie mogą być od razu wypożyczane kolejnym czytelnikom.
  2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
  3. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
  4. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany.
  5. Nauczyciel bibliotekarz w późniejszym terminie ustali z dyrektorem szkoły i wychowawcami wszystkich klas zasady zwrotu wypożyczonych książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej

Poprzedni

Następny