Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Wojska Polskiego 63

16-503 Krasnopol

Dziennik Elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Elektroniczny

Procedury egzaminacyjne 2019/2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 powstała we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Zmiany w brzmieniu zapisów wprowadzone w aktualizacji z 20 maja br. zostały oznaczone czerwoną czcionką.

Prosimy zapoznać się z informacjami dla ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego:

Informacje dla ucznia Informacje dla rodzica

 

Dodatkowo umieszczamy wytyczne sanitarne obowiązujące w szkole na czas egzaminu ósmoklasistów:

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

 

Poprzedni

Następny