Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Wojska Polskiego 63

16-503 Krasnopol

Dziennik Elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Elektroniczny

Szkoła pamięta

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu przystąpiła do akcji MEN #Szkoła Pamięta. Celem działań jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, miejscach związanych z historią lokalną, wspomnieniach i przedmiotach, które należy zachować dla przyszłych pokoleń.

W związku z pandemią coroczne wyjścia nauczycieli z uczniami na cmentarze parafialne zostały całkowicie ograniczone, ale grób dawnej nauczycielki Pani Janiny Kranickiej nie został zapomniany. Tablica w szkole przy gabinecie dyrektora szkoły jest trwałym upamiętnieniem Pana Piotra Szwarca. Jego dokonania były prezentowane w czasie konkursów i projektów np. „Kamienie Pamięci”. W Izbie Regionalnej, w której zdarza się też nauczycielom prowadzić zajęcia, przechowywane są pamiątki z życia codziennego mieszkańców Krasnopola i okolic. Wśród nich są również takie, które wiążą się z wydarzeniami II wojny światowej. W bibliotece szkolnej, w szczególnym miejscu przechowywanych jest kilkanaście książek sprzed 1939r. To ocaleni, niemi świadkowie próby zniszczenia polskiej kultury. Uczniowie klasy IV dokonali opisu najbardziej cennych pamiątek rodzinnych, a najciekawsze prace znalazły się na wystawie. Przy pracy nad drzewem genealogicznym uczniowie przy pomocy swoich rodziców odszukują zapisaną często na nagrobkach najstarszą historię swojej rodziny. Sprzyja temu czas w pobliżu świąt zadusznych.

K. Niemkiewicz-Koneszko

Poprzedni

Następny